Hrvatska kvaliteta

Europska unija - Zajedno do fondova EUEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVIOperativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA

PROJEKTNA PRIJAVA: ZNAKOVI KVALITETE

KOD PROJEKTA: KK.03.2.1.11.0090

NAZIV: Usluga posredovanja u prodaji turističkog smještaja i suradnja sa pružateljima usluga smještaja u domaćinstvima

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 13.000,00 KN

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 13.000,00 KN

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 26. listopad 2020. – 26. listopad 2023.

KORISNIK PROJEKTA: ANAMAR TOURS d.o.o. turistička agencija

KONTAKT OSOBA: Anamarija Pustijanac Vinković

Sufinancirano iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda, Operativni program konkurentnost I kohezija 2014.-2020. www.strukturnifondovi.hr


MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

ANAMAR TOURS je hrvatska turistička agencija koja se bavi posredovanjem u prodaji turističkog smještaja i surađuje sa pružateljima usluga smještaja u domaćinstvima. 
Znak Hrvatska kvaliteta je garancija mojim kupcima-turistima i mojim dobavljačima da poslujem po principu dobrog gospodarstvenika, poštujući zakone, pravila i uzance u turizmu, da upravljam kvalitetom na način da ocjenjujem dobavljače i da primam ocjene turista koji su boravili u smještajnom kapacitetu. Usporedba i obrada dobivenih parametara i recenzija pomaže mi u odabiru dobavljača i u postavljanju novih poslovnih planova.

Moja vizija je proširiti djelatnost turističke agencije na destinacijsku menađment kompaniju, DMK, koja će biti specijalizirana za privatni smještaj uz ponudu paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa, a sve u cilju bolje popunjenosti kapaciteta i produženja turističke sezone.
Želim ponuditi gostima „Ono najbolje što ima destinacija Istra!“, a to su: 
Gastronomija -  „Doživljaj kuhanja u smještajnom objektu!“; Gastronomske prezentacije jedinstvene proizvodnje istarskog pršuta, tjestenine, tartufa, maslinovog ulja, vina, sira, … Suradnja domaćih OPG-a sa autohtonim poljoprivrednim proizvodima i smještajnih kapaciteta.
Arheologija za znatiželjne amatere – „Od prapovijesti do pogleda u zvijezde!“ temeljeno na podatku da Istra zauzima prvo mjesto u svijetu po broju arheoloških nalazišta po 1 km2. Ovaj program podrazumijeva suradnju naših arheologa, povijesnih stručnjaka, udruga kao što su Giostra ili interpretatora povijesne baštine Interpret Europe itd. 
Rekreativni programi – vezani uz „Nordic walking“ nordijsko hodanje i općenito hodanje kao najrašireniji sport, kojeg mogu upražnjavati sve dobne skupine, a temeljeno na prednostima kao što su čista pitka voda, čisti morski zrak i označene rekreativne staze središnje Istre (Staza Sv. Šimuna, Parenzana…).
 
Moji ciljevi stvaranja novih i inovativnih programa u destinaciji su: bolja popunjenost smještajnih kapaciteta, produženje sezone, posebice pred- i posezone, te suradnja i zajednički interes svih dionika turističkih programa po principima održivog turizma.

Poreč, lipanj 2020.


Anamarija Pustijanac Vinković 
direktorica